රහතුන් වැඩි මග


"ඔබ සියල්ල අතහරින්න එවිට ඔබට ඒ සියල්ලම ලැබේවි. ඒ සියල්ලම ඔබට ලැබෙනවිට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ, මන්ද ඔබ ඒ සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කොට ඇති නිසාය...."

ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඔවදන

මනුෂ්‍යාගේ තෘෂ්ණාව හේතුවෙන්ම සංකීර්න භාවයට පත්කොටගත් ජීවිත වලට සරල බාවයන් ලබා දෙන්නේ තාක්ෂණයි. මේ සරල භාවය තුලින් ලබගන්න වු ව්වේකය අපි නැවත නැවතත් යොමු කරන්නේ තෘෂ්ණාව වැඩෙන දිශාවටමය. තාක්ෂණය ලෝකයට සුන්දර අත්දැකීමකි. ඒත් තාක්ෂණයට ඇත්තේ මෙවැනි මුහුනුවරකි. වරෙක තාක්ෂණය මනුෂ්‍ය ජීවිතය පහසු කරන අතර ඒ තුලින්ම මනුෂ්‍යයා තව තවත් තෘෂ්ණාව දෙසට යොමු කරයි. එහෙයින් තෘෂ්ණාව යනු මාර ධර්මයකි. මනුෂ්‍යයා තුල වැඩි දෙයක් අඩු කාල පරසයක් තුල අයිති කර ගැනීමට ඇති ආශාව නිසාම වර්තමානයේ තාක්ෂණයෙන් තොරව ලොකයාට ඉදිරියට යාමට නොහැක. එහෙයින් තාක්ෂණයේ අනතුර නුවනින් දැක එය පිංවත් ඔබ අර්ථවත්ව ජීවිතයට ගලපා ගැනීමට දක්ෂ විය යුතුය.

හෙට ලෝකය තාක්ෂණික පාරාදීසයක් වනු ඇත. එම තාක්ෂණික පාරාදීසයේදී ලෝකය ඔබට තව තවත් සමීප වනු ඇත. බුදු රජාණන් වහන්සේ ලෝකය යනුවෙන් දේසනා කරන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධයයි. එසේනම් තාක්ෂණයේ නාමයෙන් ඔබ මේ සමීප වන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුක දෙසටමය. අඩු කාල පරාසයක් තුල වැඩ් සංස්කාර ගොන්නක් ජීවිතයට එකතුකර දෙන තාක්ෂණය තුලින්ම ජීවිතයට අර්ථවත් දෙයක් එකතු කර ගැනීමට ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. පිංවත් ඔබ කුමන ජාතියක කුමන ආගමක වේවා ඔබට දර්ශණය වන මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් පිංවත් ඔබට කථා කරන්නේ තාක්ෂණයේ භාවිතය තුලින් ඔබ ඇති කරගන්නා විවේකය තෘෂ්ණාව නොවැඩෙන දුක තුනී කරන සද්ධර්මයේ සැබෑම අර්ථයන් ඔබගේ ජීවිත වලට එකතු කරන මාර්ගයයි.

පිංවත් ඔබ බාහිර ලෝකයට එබී බැලීම නතරකොට ඔබේ ජීවිතයට එබී බලන්න. එවිට ඔබ ඔබතුලින්ම ලෝකය දකිනු ඇත. මේ වෙබ් අඩවිය ඔබට ඊට ප්‍රවේශයකි. පිංවත් ඔබ ලබන්නා වූ ශක්තිමත් ප්‍රවේශය සත් පුරුෂ භාවයෙන් උතුම් ධර්ම දානයේ කුසලයත් සිදු කරන අපටද මේ ජීවිතය තුලදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය උදෙසා ශක්තිමත් ප්‍රවේශයක් වනු ඇත. කල්‍යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් ඔබ වෙත දිගුකරන මේ නිර්ලෝභී දෑත තවත් අත්වැල් බැඳ ගැනීමක් සඳහා නොව බැඳුනු අත්වැල් සිඳගැනීම උදෙසාම කෙරෙන ව්‍යායාමයකි.

Image 01
Image 01